top of page

Als opleidingen-juwelen.be zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Opleidingen-juwelen

CVO kisp campus Antwerpen

Londenstraat 43

2000 Antwerpen

juwelen-opleiding@scarlet.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door bovengenoemde opleiding, ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de educatieve relatie als gevolg van uw relatie als cursist, oud-cursist of aanbelangende van de school en afdelingen juwelen/goudsmid en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren van eventuele activiteiten die georganiseerd worden vanuit de juwelen-opleiding of de school (CVO kisp campus Antwerpen).

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (juwelen-opleiding@scarlet.be).

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

  • Gegevens i.v.m. schoolloopbaan: gevolgde opleiding, schoolloopbaan, aanvullende informatie aangaande huidige professionele beoefening

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden enkel intern gebruikt  en worden niet doorgegeven aan derden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.opleidingen-juwelen.be ).

(om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

 

opleidingen-juwelen.be kan zijn privacy statement wijzigen. De datum van de laatste aanpassing zal steeds vermeld staan onderaan deze pagina.

Laatste aanpassing: 11/10/2023

bottom of page